Služby digitálneho mestaPortál Digitálne mesto slúži na poskytovanie kvalitných online služieb pre občanov a samosprávy. Ide o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete, alebo povinnosť samospráv využiť elektronickú aukciu všade tam, kde je možné ju použiť.

Ďalšie informácie o portáli


Povinné zverejňovanie


Automatická podpora zákonnej povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok
Prehľadné zobrazenie zverejnených dokumentov
Rozšírené vyhľadávanie podľa vybraných kritérií
Účinná kontrola zaobchádzania s verejným majetkom a finančnými prostriedkami
 


Elektronické aukcie


Rýchly, prehľadný a transparentný pohľad na priebeh aukcií
Výrazné zníženie / zvýšenie ceny predmetu obstarávania/predaja
Možnosť vytvárania a riadenia aukcií samostatne, bez nutnosti asistencie tretej strany
Rýchla návratnosť investície do využívania systému
 


Digitálne zastupiteľstvo


Plánovanie a príprava zasadnutí
Centrálny archív materiálov a uznesení
Distribúcia materiálov k poslancom a naopak
Schvaľovanie
Účinná kontrola rozhodnutí a úloh zastupiteľstva
 


Online formuláre


Vždy najnovšie verzie formulárov
Kontextová nápoveda vypĺňania
Predvypĺňanie a výpočet vybraných položiek
Kontrola správnosti vyplnenia pred odoslaním
Verzia pre zrakovo postihnutých
Podpora čiarových kódov
 


Klikací rozpočet mesta


Informácie o príjmoch a výdavkoch zobrazené v prehľadnom grafe
Prehľadná stromová štruktúra príjmov
Prehľadná stromová štruktúra výdavkov
 


Mesto v mobile


Mobilná aplikácia pre Vaše pre mobilný operačný systém iOS a Android
Registrácia firiem
Evidencia podnetov od používateľov aplikácie
Podbrobné informácie o zastupiteľstve
Správa článkov, ankety a noviniek
Podpora komentárov
Zoznam používateľov aplikácie