Informácie o digitálnom mestePortál Digitálne mesto slúži na poskytovanie kvalitných online služieb pre občanov a samosprávy.Ide o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete, alebo povinnosť samospráv využiť elektronickú aukciu všade tam, kde je možné ju použiť.Z ostatných služieb sú to napr. Digitálne zastupiteľstvo zefektívňujúce prácu zamestnancom úradov pri plánovaní a príprave materiálov na rokovania mestských rád a zastupiteľstiev, v neposlednom rade aj samotným poslancom alebo on-line formuláre, podporujúce elektronickú komunikáciu medzi občanom a samosprávou.


Autorom portálu Digitálne mesto je spoločnosť DATALAN, a.s., ktorá má vo svojom portfóliu riešenia zastrešujúce komplexnú agendu samosprávy. Práve cloudové riešenie Digitálne mesto a informačný systém KORWIN tvoria základ skupiny riešení, ktoré majú významný prínos pre fungovanie samosprávy. DATALAN získal za svoj inovatívny prínos v oblasti informatizácie verejnej správy ocenenie Cena ITAPA 2009 za najlepšiu prípadovú štúdiu a zlepšovanie procesov. Cena ITAPA 2011 v kategórii Nové služby bola udelená za prínos cloudového riešenia Digitálne mesto pre verejnosť a občana.


DATALAN, a.s. je spoľahlivý dodávateľ inovatívnych, kvalitných a overených riešení a služieb. Naše niekoľkoročné skúsenosti a znalosti implementujeme do riešení tak, aby v maximálnej miere splnili očakávania našich zákazníkov a boli pre nich prínosom.
Webový portál Digitálne mesto


Koncepčné a výkonné riešenie poskytovania IT služieb.
Pohodlná dostupnosť služieb pre občanov bez nutnosti fyzického kontaktu s úradmi.
Riešenie rešpektuje potreby ako samosprávy, tak aj samotných občanov.
Webportál zefektívňuje a optimalizuje procesy.
Zvyšuje pracovnú efektivitu.
Garantuje návratnosť investície a efektívne využitie finančných prostriedkov.
Garantuje ochranu a bezpečnosť informácií na IS verejnej správyCloud computing v Datalane

Cloud riešenie


Cloud computing je moderné a efektívne riešenie využívania informačných technológií, ktoré je založené na poskytovaní služieb alebo programov uložených na serverovej infraštruktúre poskytovateľa služby. Prístup k službám alebo programom je prostredníctvom Internetu cez webové prehliadače, resp. klientov danej aplikácie a je dostupný z ktoréhokoľvek miesta na Zemi.

Rýchlosť nasadenia, bezpečnosť a absencia budovania infraštruktúry sú najväčšími benefitmi riešenia Digitálne mesto.

Výhodou prevádzky je permanentný dohľad špecialistov a takmer žiadne nároky na personál u zákazníka. Rovnako jednoduchá je aktivácia. Pri Cloud computingu si zákazník nemusí obstarávať a prevádzkovať žiadnu dodatočnú hardvérovú ani softvérovú infraštruktúru. Tento spôsob využívania IT, okrem iných výhod, umožňuje znížiť kapitálové náklady na IT, čo je pri súčasnom stave financií miest a obcí určite zaujímavý atribút riešenia IT v meste/obci.

Portál a služby digitálneho mesta sú postavené na hardvérovo-softvérovom riešení nazývanom Cloud Computing.