Minimálne požiadavky
Nepodporujeme: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 a Internet Explorer 9
Podporujeme iba moderné a bezpečné internetové prehliadače
Portál a väčšina jeho služieb je optimalizovaná aj pre mobilné zariadenia


Mestský park