Digitálne mesto: Závadka nad Hronom


Vitajte na stránkach Digitálneho mesta. Na týchto stránkach nájdete dôležité informácie o obci Závadka nad Hronom. Digitálne mesto ponúka elektronické služby pre občana, podnikateľa a samosprávu.Závadka nad Hronom elektronické služby