Digitálne mesto: Trnovec nad Váhom


Vitajte na stránkach Digitálneho mesta. Na týchto stránkach nájdete dôležité informácie o obci Trnovec nad Váhom. Digitálne mesto ponúka elektronické služby pre občana, podnikateľa a samosprávu.Trnovec nad Váhom elektronické služby