Digitálne mesto: Spišská Belá


Vitajte na stránkach Digitálneho mesta. Na týchto stránkach nájdete dôležité informácie o obci Spišská Belá. Digitálne mesto ponúka elektronické služby pre občana, podnikateľa a samosprávu.Spišská Belá elektronické služby