Digitálne mesto: Nižná Hutka


Vitajte na stránkach Digitálneho mesta. Na týchto stránkach nájdete dôležité informácie o obci Nižná Hutka. Digitálne mesto ponúka elektronické služby pre občana, podnikateľa a samosprávu.Nižná Hutka elektronické služby