Digitálne mesto: Diviacka Nová Ves


Vitajte na stránkach Digitálneho mesta. Na týchto stránkach nájdete dôležité informácie o obci Diviacka Nová Ves. Digitálne mesto ponúka elektronické služby pre občana, podnikateľa a samosprávu.Diviacka Nová Ves elektronické služby